Dit is de Privacy en Cookie Notice van de website Love My Salad www.lovemysalad.com (Website).

In deze Privacy en Cookie Notice is informatie opgenomen over de verwerking van persoonsgegevens van de gebruikers van de Website (Gebruikers) door Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V., gevestigd aan de Burgemeester Crezéelaan 40, 2678 KX, De Lier (Rijk Zwaan).

Deze Privacy en Cookie Notice kan gewijzigd worden. Gebruikers van deze Website wordt geadviseerd om deze Privacy en Cookie Notice regelmatig door te nemen voor mogelijke wijzigingen. Deze Privacy en Cookie Notice is voor het laatst herzien op [date].

1 Wanneer is deze Privacy Notice van toepassing?
Deze Privacy Notice is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van Gebruikers door deze Website door Rijk Zwaan.

2 Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens?
Rijk Zwaan is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

3 Voor welk doel verwerken we persoonsgegevens?
1) Indien je hier toestemming voor hebt gegeven, voor het verzenden van informatie over deze Website en/of Rijk Zwaan per e-mail.
a) Wat houdt dit doel in?
Alleen in het geval je hiertoe toestemming hebt gegeven, kunnen we e-mail nieuwsbrieven zenden en je informeren over events, wedstrijden, promoties, speciale aanbiedingen, kansspelen, vragenlijsten en huidige en toekomstige producten en services met betrekking tot deze Website en/of Rijk Zwaan.
b) Welke persoonsgegevens verwerken we voor dit doel?
Voor dit doel verwerken we je gebruikersnaam en je e-mailadres. We kunnen ook andere persoonsgegevens verwerken die je hebt verstrekt voor dit doel.
c) Voor welke periode behouden we je persoonsgegevens voor dit doel?
We behouden je persoonsgegevens voor dit doel gedurende de periode dat je toestemming hebt gegeven om informatie over deze Website en/of Rijk Zwaan te ontvangen.

2) Indien je deelneemt aan onze wedstrijden, events, promoties en/of kansspelen, om de winnaar te melden en de response te meten.
a) Wat houdt dit doel in?
Alleen in het geval je deelneemt aan wedstrijden, events, promoties en/of kansspelen, gebruiken we persoonsgegevens om deze te organiseren, om de winnaar te melden en om de response te meten.
b) Welke persoonsgegevens verwerken we voor dit doel?
Voor dit doel verwerken we je gebruikersnaam, je e-mailadres, je adres in het geval dit nodig is om voornoemde diensten te kunnen leveren, zoals informatie over de events en/of om je een prijs toe te zenden.
c) Voor welke periode behouden we je persoonsgegevens voor dit doel?
We behouden persoonsgegevens voor dit doel zolang je account bestaat.

3) Voor het technische en functionele management van deze Website.

a) Wat houdt dit doel in?
Wanneer je deze Website bezoekt, verwerken we technische data dit verbonden is aan het gebruik van deze Website, zodat de functionaliteiten van de Website kunnen leveren. Door middel van deze technische data kunnen we de Website managen, bijvoorbeeld door het oplossen van technische problemen of de toegang tot delen van de Website te verbeteren. Hierdoor kunnen we verzekeren dat je informatie op de Website snel en eenvoudig kunt vinden. Voor dit doel worden ook cookies gebruikt.
b) Welke persoonsgegevens verwerken we voor dit doel?
Voor dit doel verwerken we technische data zoals het IP-adres van je computer, de bezochte webpages van de Website, het device en de internetbrowser die je gebruikt, de vorige/volgende bezochte website en de duur van je bezoek.
c) Voor welke periode behouden we je persoonsgegevens voor dit doel?
Voor dit doel behouden we je technische gegevens maximaal 1 jaar.

4) Om je lidmaatschap te administreren en om berichten die je post aan jou toe te schrijven.
a) Wat houdt dit doel in?
Voor het posten van berichten op de Website vragen we je om een account aan te maken. Wanneer we je berichten publiceren, dan worden deze berichten aan jou toegeschreven en aan je account verbonden.
b) Welke persoonsgegevens verwerken we voor dit doel?
Voor dit doel verwerken we je gebruikersnaam en je e-mailadres en andere persoonsgegevens die jij aan ons wenst te verstrekken.
c) Voor welke periode behouden we je persoonsgegevens voor dit doel?
We behouden je persoonsgegevens voor dit doel zolang je account bestaat.

5) Om contact met je op te nemen over informatie die je verstrekt hebt op de Website.
a) Wat houdt dit doel in?
In het geval we vragen hebben over informatie die je gepubliceerd hebt op de Website, kunnen we contact met je opnemen als dit nodig is om meer informatie te verkrijgen over de informatie die je gepubliceerd hebt op de Website.
b) Welke persoonsgegevens verwerken we voor dit doel?
Voor dit doel verwerken we je naam, je contact gegevens, je correspondentie met Rijk Zwaan over de vraag en alle andere persoonsgegevens die je aan ons verstrekt en die nodig is om vragen te beantwoorden.
c) Voor welke periode behouden we persoonsgegevens voor dit doel?
De persoonsgegevens die voor dit doel zijn verstrekt, worden verwijderd na vier weken, met uitzondering van een log file met daarin je naam, contact gegevens, en het onderwerp van de vragen.

6) Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
a) Wat houdt dit doel in?
We kunnen persoonlijke data verstrekken in het geval dit vereist is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
b) Welke persoonsgegevens verwerken we voor dit doel?
Voor dit doel kunnen we persoonsgegevens verwerken die je aan ons verstrekt hebt.
c) Voor welke periode behouden we persoonsgegevens voor dit doel?
Voor zolang dit nodig is voor ons om te voldoen aan de betreffende wettelijke verplichting.

7) In het geval van een vermeende inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten van derden.
a) Wat houdt dit doel in?
In het geval een derde claimt dat je inbreuk zou hebben gemaakt op zijn/haar (intellectuele)eigendomsrechten, hebben we het recht om je persoonsgegevens aan deze derde te verstrekken. We informeren je over de gestelde inbreuk voordat we je persoonsgegevens aan deze derde verstrekken.
b) Welke persoonsgegevens verwerken we voor dit doel?
Voor dit doel kunnen we alle persoonsgegevens verwerken die je aan ons hebt verstrekt.
c) Voor welke periode behouden we je persoonsgegevens voor dit doel?
Voor zolang dit relevant is voor de betreffende claim.

8) Om je vragen te beantwoorden.
a) Wat houdt dit doel in?
Op de Website kun je vragen stellen. Je kunt ook per e-mail of telefonisch contact met ons opnemen. We zullen je persoonsgegevens gebruiken om je vraag te beantwoorden.
b) Welke persoonsgegevens verwerken we voor dit doel?
Voor dit doel verwerken we je naam, je contact gegevens, je correspondentie met Rijk Zwaan over je vraag en andere persoonsgegevens die je verstrekt en die relevant zijn om je vraag te beantwoorden.
c) Voor welke periode behouden we je persoonsgegevens voor dit doel?
Je persoonsgegevens worden na vier weken uit ons systeem verwijderd, met uitzondering van een log file met je naam, je contact gegevens, de datum dat je contact met ons hebt opgenomen en het onderwerp van je vraag.

9) Voor het genereren van management informatie en statistische data.
a) Wat houdt dit doel in?
Als je onze Website bezoekt, verwerken we technische data met betrekking tot het gebruik van de Website, zodat we overzichten kunnen genereren van het gebruik van de Website. Met inzicht in het aantal bezoekers, de gebruikte devices en browsers, de bouncing rate etc., kunnen we inzichtelijk maken hoe we de Website kunnen verbeteren en toegankelijker kunnen maken. Voor dit doel worden ook cookies gebruikt.
b) Welke persoonsgegevens verwerken we voor dit doel?
Voor dit doel verwerken we technische data zoals IP-adres van je computer, de bezochte webpages van de Website, het device en de internet browser die je gebruikt, de vorige/volgende bezochte websites en de duur van een bezoek.
c) Voor welke periode behouden we je persoonsgegevens voor dit doel?
We behouden technische data maximaal één jaar voor dit doel.

4 Wie heeft toegang tot je persoonsgegevens?

Rijk Zwaan maakt gebruik van de diensten van derden voor bepaalde verwerkingsactiviteiten, zoals hosting van de Website. Indien deze derden toegang krijgen tot persoonsgegevens, heeft Rijk Zwaan organisatie en contractuele maatregelen getroffen om te verzekeren dat persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor bovengenoemde doeleinden. Je persoonsgegevens worden alleen aan autoriteiten verstrekt, indien Rijk Zwaan je persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting dient te verstrekken.

5 Welke cookies gebruikt Rijk Zwaan?

De Website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat we naar je internetbrowser zenden, zodat we je browser kunnen herkennen bij een volgend bezoek aan de Website. Cookies kunnen gegevens over het gebruik van de Website zoals de bezochte webpagina’s en de duur van het bezoek van een gebruiker verzamelen. Als je de Website bezoekt, zendt de cookie data naar Rijk Zwaan. Rijk Zwaan behoudt een cookie niet langer dan nodig. We gebruiken de volgende sessie cookies en permanente cookies:

Indien je geen cookies wenst te ontvangen, dan is het mogelijk om je browser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd. Houdt er wel rekening mee dat je mogelijk geen gebruik meer kunt maken van alle functionaliteiten van de van de Website.

6 Links naar andere websites en social media
Als je onze Website wilt delen via social media, zoals Facebook, Twitter en andere websites, worden je persoonsgegevens (zoals je naam en het feit dat je geïnteresseerd bent in Rijk Zwaan) zichtbaar voor alle bezoekers van je persoonlijke webpagina van deze social media website. Op het gebruik van deze social media websites zijn alleen de algemene voorwaarden van de betreffende website van toepassing. Rijk Zwaan is niet verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens of de privacy policy van deze social media websites. Deze privacy en cookie notice is niet van toepassing op dergelijke social media websites.

7 Mogen personen onder de 16 jaar persoonsgegevens verstrekken?

Personen onder de 16 jaar mogen alleen persoonsgegevens verstrekken na schriftelijke toestemming van de ouders of wettelijke verzorger, die deze Privacy en Cookie Notice heeft gelezen.
8 Hoe beveiligen we persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld door Rijk Zwaan en Rijk Zwaan neemt alle redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van deze persoonsgegevens. Voor dit doel gebruikt Rijk Zwaan verschillende beveiligingstechnieken inclusief beveiligde servers, firewalls en encryptie, evenals fysieke beveiliging van de locaties waar persoonsgegevens zijn opgeslagen.

9 Vragen over toegang, verwijdering van de account, etc.

Je kunt Rijk Zwaan verzoeken om een overzicht van persoonsgegevens die Rijk Zwaan verwerkt, en deze aan laten passen of verwijderen, door een verzoek te zenden aan:

Rijk Zwaan Distribution B.V.
Burgemeester Crezéelaan 40
2678KX De Lier
Nederland

Telefoon: +31 174 532 300
E-mail: [email protected]