Oznámení o ochraně soukromí a souborech cookie na webu Love My Salad
Tento dokument obsahuje informace o ochraně soukromí a souborech cookie webu Love My Salad www.lovemysalad.com (Web). Toto oznámení o ochraně soukromí a souborech cookie poskytuje informace o zpracování osobních údajů uživatelů Webu (Uživatelé) společností Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V., se sídlem Burgemeester Crezéelaan 40, 2678KX, De Lier (společnost Rijk Zwaan).

Toto oznámení o ochraně soukromí a souborech cookie se může v průběhu času měnit. Doporučujeme Uživatelům Webu pravidelně sledovat, zda v oznámení o ochraně soukromí a souborech cookie nedošlo k nějakým změnám.
Toto oznámení o ochraně soukromí a souborech cookie bylo naposledy změněno dne 2015.

1 Kdy platí toto oznámení o ochraně soukromí?

Toto oznámení o ochraně soukromí se vztahuje na zpracování všech osobních údajů Uživatelů v rámci celého Webu společností Rijk Zwaan.

2 Kdo je správcem vašich údajů?

Správcem při zpracování vašich údajů je společnost Rijk Zwaan.

3 Za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje?

1) K zasílání informací o tomto Webu, případně o společnosti Rijk Zwaan pomocí e-mailu, pokud jste s tímto zasíláním souhlasili.

a) Co tento účel zahrnuje? Pouze pokud jste souhlasili s příjmem našich e-mailových zpravodajů a také abychom vás průběžně informovali o událostech, soutěžích o ceny, soutěžích, propagačních akcích, hrách založených na náhodě, speciálních nabídkách, dotaznících, možnostech a současných i budoucích produktech a službách toho Webu, případně společnosti Rijk Zwaan.
b) Které osobní údaje k tomuto účelu zpracováváme?
K tomuto účelu zpracováváme vaše uživatelské jméno a e-mailovou adresu. Můžeme také použít jiné osobní údaje, které jste nám k tomuto účelu poskytli.
c) Po jakou dobu vaše osobní údaje k tomuto účelu uchováváme?
Vaše osobní údaje k tomuto účelu uchováváme po celou dobu, po kterou souhlasíte s příjmem informací o tomto Webu, případně společnosti Rijk Zwaan.

2) Pokud se zúčastníte našich soutěží o ceny, událostí, soutěží, propagačních akcí, případně her založených na náhodě, abychom mohli tyto soutěže o ceny, události, soutěže, propagační akce, případně hry založené na náhodě zorganizovat, vyhlásit vítěze a vyhodnotit reakce na soutěže o ceny.

a) Co tento účel zahrnuje?
Pouze pokud se chcete zúčastnit soutěží o ceny, událostí, soutěží, propagačních akcí, případně her založených na náhodě, vaše osobní údaje použijeme, abychom mohli tyto soutěže o ceny, události, soutěže, propagační akce, případně hry založené na náhodě zorganizovat, vyhlásit vítěze a vyhodnotit reakce na soutěže o ceny.
b) Které osobní údaje k tomuto účelu zpracováváme?
K tomuto účelu zpracujeme vaše uživatelské jméno, vaši e-mailovou adresu a vaši adresu – pokud je to třeba k poskytnutí výše uvedených služeb, tedy k poskytnutí informací souvisejících s těmito událostmi, případně se zasláním cen na vaši adresu.
c) Po jakou dobu vaše osobní údaje k tomuto účelu uchováváme?
Tyto údaje si ponecháme, dokud neodstraníte svůj účet.

3) S ohledem na technickou a funkční správu Webu.

a) Co tento účel zahrnuje?
Když navštívíte náš Web, správci našeho webu zpracují technické údaje spojené s použitím Webu, které nám umožní poskytovat všechny funkce Webu. Díky těmto technickým údajům mohou správci Web spravovat, např. řešit technické problémy nebo zvyšovat přístupnost některých částí Webu. Díky tomu můžeme zajistit, abyste (nadále) nacházeli informace na Webu rychle a jednoduše. K tomuto účelu používáme také soubory cookie.
b) Které osobní údaje k tomuto účelu zpracováváme?
K tomuto účelu zpracováváme technické údaje, například adresu IP vašeho počítače, navštívené stránky v rámci Webu, zařízení a internetový prohlížeč, které používáte, předchozí a následující navštívené weby a trvání návštěvy/relace.
c) Po jakou dobu vaše osobní údaje k tomuto účelu uchováváme?
K tomuto účelu uchováváme technické údaje po dobu minimálně 1 roku.

4) Abychom mohli spravovat vaše členství a přiřadit vámi odeslaný obsah.

a) Co tento účel zahrnuje?
Abyste mohli na Web odesílat obsah, je nutno si na našem Webu vytvořit účet. Když naši správci webu váš obsah zveřejní, za jeho autora jste označeni vy a tento obsah provází odkaz na váš profil uživatele.
b) Které osobní údaje k tomuto účelu zpracováváme?
K tomuto účelu zpracováváme vaše uživatelské jméno a vaši e-mailovou adresu, spolu se všemi osobními údaji, které nám budete chtít poskytnout.
c) Po jakou dobu vaše osobní údaje k tomuto účelu uchováváme?
Tyto technické údaje si ponecháme, dokud neodstraníte svůj účet.

5) Abychom vás mohli kontaktovat v souvislosti s informacemi, které jste poskytli na Webu.

a) Co tento účel zahrnuje?
Pokud bychom měli jakékoli dotazy v souvislosti s informacemi, které jste zveřejnili na Webu, můžeme vás kontaktovat, pokud je nezbytné získat další informace k těm, která jste již na Webu zveřejnili.
b) Které osobní údaje k tomuto účelu zpracováváme?
K tomuto účelu zpracováváme vaše jméno, vaše kontaktní informace, vaši korespondenci se společností Rijk Zwaan spojenou s vaším dotazem a všechny ostatní osobní údaje, které jste nám poskytli a které jsou nezbytné k zodpovězení vašeho dotazu.
c) Po jakou dobu vaše osobní údaje k tomuto účelu uchováváme?
Vaše údaje budou z našeho systému odstraněny po 4 týdnech, s výjimkou souboru protokolu obsahujícího vaše jméno, kontaktní údaje, datum, kdy jste nás kontaktovali, a obsah vašeho dotazu.

6) Abychom dodrželi právní závazky.

a) Co tento účel zahrnuje?
Osobní údaje můžeme poskytnout, pokud je to vyžadováno v rámci místních právních předpisů.
b) Které osobní údaje k tomuto účelu zpracováváme?
K tomuto účelu můžeme zpracovat veškeré osobní údaje, které jste nám poskytli.
c) Po jakou dobu vaše osobní údaje k tomuto účelu uchováváme?
Tak dlouho, jak je to vyžadováno místními právními předpisy v dané zemi.

7) V případě údajného porušení práv třetích stran (duševní vlastnictví).

a) Co tento účel zahrnuje?
Pokud třetí strana tvrdí, že jste porušili její práva (na duševní vlastnictví), jsme oprávněni příslušné třetí straně vaše osobní údaje poskytnout. O příslušném údajném porušení práv vás budeme informovat před poskytnutím vašich osobních údajů této třetí straně.
b) Které osobní údaje k tomuto účelu zpracováváme?
K tomuto účelu můžeme zpracovat veškeré osobní údaje, které jste nám poskytli.
c) Po jakou dobu vaše osobní údaje k tomuto účelu uchováváme?
Po celou dobu oprávněnosti příslušného nároku.

8) Abychom mohli odpovědět na příslušné dotazy.

a) Co tento účel zahrnuje?
Na různých stránkách Webu se můžete obrátit na některého z našich zaměstnanců s dotazem. Můžete nás také kontaktovat jinými způsoby (například pomocí e-mailu nebo telefonu). V tomto případě vaše osobní údaje použijeme, abychom mohli odpovědět na váš dotaz.
b) Které osobní údaje k tomuto účelu zpracováváme?
K tomuto účelu zpracováváme vaše jméno, vaše kontaktní informace, vaši korespondenci se společností Rijk Zwaan spojenou s vaším dotazem a všechny ostatní osobní údaje, které jste nám poskytli a které jsou nezbytné k zodpovězení vašeho dotazu.
c) Po jakou dobu vaše osobní údaje k tomuto účelu uchováváme?
Vaše údaje budou z našeho systému odstraněny po 4 týdnech, s výjimkou souboru protokolu obsahujícího vaše jméno, kontaktní údaje, datum, kdy jste nás kontaktovali, a obsah vašeho dotazu.

9) K sestavení informací o správě a statistických údajů.

a) Co tento účel zahrnuje?
Když navštívíte náš Web, správci našeho webu zpracují technické údaje spojené s použitím Webu, které nám umožní sestavit přehledy používání Webu. Díky přehledům návštěvníků a jejich návštěv, použitých zařízení a prohlížečů, míře opuštění apod. můžeme vybrat části Webu, které je třeba upravit s nejvyšší prioritou, abychom dosáhli lepší použitelnosti a přístupnosti. K tomuto účelu používáme také soubory cookie.
b) Které osobní údaje k tomuto účelu zpracováváme?
K tomuto účelu zpracováváme technické údaje, například adresu IP vašeho počítače, navštívené stránky v rámci Webu, zařízení a internetový prohlížeč, které používáte, předchozí a následující navštívené weby a trvání návštěvy/relace.
c) Po jakou dobu vaše osobní údaje k tomuto účelu uchováváme?
K tomuto účelu uchováváme technické údaje po dobu minimálně 1 roku.

4 Kdo má přístup k vašim údajům?

Společnost Rijk Zwaan používá třetí strany k některým činnostem, mimo jiné i k provozování Webu. Pokud tyto třetí strany mají v rámci těchto činností přístup k osobním údajům, společnost Rijk Zwaan podnikla požadované organizační a smluvní kroky, aby zajistila výhradní zpracování těchto osobních údajů k účelům uvedeným výše. Vaše osobní údaje budou poskytnuty oprávněným úřadům, finančním úřadům nebo vyšetřovacím agenturám, pouze pokud je to vyžadováno zákonem.

5 Které soubory cookie společnost Rijk Zwaan používá?

Web využívá soubory cookie. Soubor cookie je malý textový soubor, který odešleme do vašeho webového prohlížeče, abychom mohli váš prohlížeč rozpoznat při příští návštěvě. Soubory cookie mohou shromažďovat údaje o používání Webu, například vámi zobrazené stránky nebo trvání relace uživatele. Když používáte Web, soubor cookie odešle data společnosti Rijk Zwaan. Společnost Rijk Zwaan uchovává soubory cookie pouze po nezbytně nutnou dobu.
Používáme soubory cookie relace a trvalé soubory cookie:
• Soubor cookie relace může sledovat použití, např. navštívené webové stránky nebo využité možnosti. Po ukončení internetového prohlížeče je relace ukončena a soubor cookie odstraněn.
• Trvalý soubor cookie umožňuje Webu rozpoznat vás při následující návštěvě. Společnost Rijk Zwaan ukládá soubory cookie, které jsou nezbytné k poskytování funkcí Webu.

Soubory cookie na webu:

Pokud si nepřejete přijímat jakékoli soubory cookie, můžete nastavit prohlížeč tak, aby odmítal všechny soubory cookie. V takovém případě však již nebudete moci využívat všechny funkce Webu.

6 Jak nakládat s odkazy na jiné weby a sociální média?

Pokud se rozhodnete sdílet náš web v rámci sociálních médií, například Facebook, Twitter a/nebo Pinterest, vaše osobní údaje (například vaše jméno a fakt, že se zajímáte o společnost Rijk Zwaan), budou také viditelné všem návštěvníkům vaší osobní stránky služby Facebook, Twitter a/nebo Pinterest. V případě použití takových webů sociálních médií platí podmínky používání (včetně ochrany osobních údajů) webu příslušného sociálního média. Společnost Rijk Zwaan nenese odpovědnost za takové zpracování osobních údajů ani za zásady ochrany osobních údajů těchto webů sociálních médií. Podmínky používání webové stránky Love My Salad a toto oznámení o ochraně soukromí a souborech cookie se proto na použití těchto webů nevztahují.

7 Mohou osobní údaje poskytnout osoby mladší 16 let?

Osoby mladší 16 let mohou společnosti Rijk Zwaan poskytnout osobní údaje pouze s písemným souhlasem jednoho ze svých rodičů nebo zákonných zástupců, který si přečetl toto oznámení o ochraně soukromí a souborech cookie.

8 Jakým způsobem jsou údaje zabezpečeny?

Společnost Rijk Zwaan nakládá s vašimi osobními údaji s nejvyšší opatrností; společnost Rijk Zwaan podnikla náležitá technická i organizační bezpečnostní opatření proti ztrátě a nezákonnému zpracování těchto údajů. Za tím účelem využívá společnost Rijk Zwaan několik bezpečnostních technik včetně zabezpečených serverů, bran firewall nebo šifrování, a také fyzickou ochranu míst, ve kterých jsou tyto údaje uloženy.

9 Na koho se obrátit v případě dotazů nebo požadavků na přístup, odstranění apod.?

O přístup k údajům, které o vás společnost Rijk Zwaan zpracovává, můžete požádat kdykoli, stejně jako můžete požádat o jejich opravu nebo odstranění, zasláním požadavku na adresu:

Rijk Zwaan Distribution B.V.
Burgemeester Crezéelaan 40
2678KX De Lier
Nizozemsko

Telefon: +31 174 532 300
E-mail: [email protected]