Love My Salad Web Sitesi Kullanım Hüküm ve Koşulları

Love My Salad web sitesi (Web Sitesi), Burgemeester Crezéelaan 40, 2678 KX De Lier, Hollanda adresinde bulunan Rijk Zwaan Distribution B.V.'nin (Rijk Zwaan) mülkiyetinde ve yönetimindedir.

Uygulanabilirlik
Bu kullanım hüküm ve koşulları (Kullanım Hükümleri), bu Web Sitesindeki her türlü öneri, açıklama, görüntü, ses, tavsiye, tarif, hizmet ve tüm diğer bilgilerin yanı sıra Web Sitesini ziyaretiniz ve bunu kullanımınız için geçerlidir (Bilgiler).

Bu Web Sitesine erişerek veya bunu kullanarak bu Kullanım Hükümlerinin uygulanabilirliğini kabul etmiş olursunuz. Bu Kullanım Hükümlerinin zaman içinde değiştirilebileceğini lütfen unutmayın. Bu Web Sitesinin kullanıcılarının olası değişiklikler için Kullanım Hükümlerini düzenli olarak okumaları önerilir.

Bu Kullanım Hükümleri en son 2015 tarihinde değiştirildi.

Bilgiler ve Yükümlülük
Rijk Zwaan, bu Web Sitesinde yayınladığı Bilgileri makul ölçüde doğru ve güncel tutacaktır, ancak Rijk Zwaan, Bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz olmasından ve/veya Bilgilerin hatasız, kusursuz, kötü amaçlı ve/veya virüslü olmamasından sorumlu değildir ve bunları garanti etmez.

Rijk Zwaan, söz konusu zarar herhangi bir istekli kötüye kullanma ya da Rijk Zwaan tarafından büyük bir ihmalden kaynaklı olmadığı sürece Bilgilerin ve/veya Web Sitesinin hatasından veya eksikliğinden ya da herhangi bir hata, kusur, kötü amaçlı yazılım veya virüsten kaynaklı zararlar dahil Web Sitesinin ve/veya herhangi bir Bilginin kullanımından (kullanılamamasından) kaynaklı zararların hiçbirinden yükümlü olmayacaktır.

Rijk Zwaan, Web Sitesinde yayınlanan tariflerin kullanımından kaynaklanan veya Web Sitesinde yayınlanan tariflerin kullanımından kaynaklı herhangi bir (alerjik) reaksiyondan kaynaklanan zararlardan yükümlü olmayacaktır.

Rijk Zwaan; elektronik iletişimlerin teslimatında başarısızlık ya da gecikmeden, elektronik iletişimlerin üçüncü taraflarca veya elektronik iletişimler ve virüslerin aktarımı için kullanılan bilgisayar programları tarafından engellenmesi ya da manipülasyonu dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu Web Sitesi ile iletişimlerin elektronik araçlarının kullanımından (veya kullanılamamasından) kaynaklanan hiçbir zarardan da yükümlü tutulmayacaktır.

Kullanıcının sorumlulukları
Kullanıcı, doğru ve güncel bir profile ve iletişim ayrıntılarına sahip olmaktan sorumludur ve kullanıcı, parolasını korumaktan sorumludur.

Bu Web Sitesinde Bilgileri yayınlayan kullanıcı, bu Bilgilerden (içeriğinden) sorumludur. Bu Web Sitesinde yayınladığınız Bilgilerin diğerleri tarafından görüntülenebileceğini ve kullanılabileceğini lütfen unutmayın.

Bu Web Sitesini kullanırken yürürlükteki tüm yasalara ve yönetmeliklere uygun hareket etmelisiniz.

Bu Kullanım Hükümlerine uymama durumunda Rijk Zwaan, hesabınızı ve/veya hesabınızdaki tüm Bilgileri silme hakkına sahiptir.

Fikri Mülkiyet
Bu Web Sitesinde Bilgiler yayınlayarak Rijk Zwaan'a bu Web Sitesi ve/veya dünya genelinde bu Web Sitesine ilişkin yayınlar aracılığıyla bu Bilgileri kullanma, çoğaltma, saklama, çevirme, dağıtma ve/veya bunların kamuya açık hale getirilmesi hakkını verir.

Yukarıdakilere bakılmaksızın, haklı sahibi olduğunuz bu Web Sitesinde yayınladığınız Bilgilere ilişkin tüm (fikri mülkiyet) hakların sahibi olarak kalırsınız.

Herhangi bir tarafın herhangi bir (fikri mülkiyet) hakkını ihlal edebilecek Bilgileri bu Web Sitesine koymanıza izin verilmez.

Kullanıcıların Web Sitesini ve Bilgileri okumasına ve kendi kişisel kullanımları için (örneğin, bunları yazdırma veya saklama) Bilgilerin kopyalarını çıkarmalarına izin verilir. Web Sitesinin veya Bilgilerin tüm diğer kullanımları (örneğin, herhangi bir harici internet sitesinde bu Web Sitesinin (bir bölümünün) saklanması ya da çoğaltılması) veya bağlantıların oluşturulması, köprü bağlantılar ya da bu Web Sitesi ve herhangi bir diğer internet sitesi arasındaki derin bağlantılar) Rijk Zwaan'ın açık bir yazılı oluru olmaksızın yasaklanmıştır.

Bu Web Sitesinin kullanımı kullanıcıya herhangi bir şekilde Rijk Zwaan'ın herhangi bir etiketini, ticari markasını veya logosunu kullanma hakkı vermez.

Talep Edilmeden Belirtilen Görüşler
Talep edilmeden görüşler ve/veya metinlerden, görüntülerden, seslerden, yazılımdan, bilgilerden ya da farklı şekilde bu Web Sitesindeki (Materyallerden) oluşmasından bağımsız olarak materyaller yayınlamanız ya da bunları e-posta veya farklı şekilde
Rijk Zwaan'a göndermeniz durumunda Rijk Zwaan, bu türdeki Materyalleri tam ve ücretsiz olarak kullanma, kopyalama ve/veya ticari olarak suistimal hakkına sahip olacaktır ve Rijk Zwaan, bu türdeki Materyallere ilişkin herhangi bir gizlilik yükümlülüğüne bağlı olmayacaktır.

Bu vesileyle herhangi bir üçüncü tarafın (fikri mülkiyet) haklarını ihlal eden ya da farklı şekilde bir üçüncü tarafa karşı yasa dışı olan Materyallerin kullanımı ve/veya suistimalinden kaynaklı Rijk Zwaan tarafından mağdur olunan, uygulanan ya da askıya alınan tüm işlemlere, taleplere ve yükümlülüklere karşı Rijk Zwaan'ı korursunuz.

Yayınlama yönergeleri
Web Sitesinde Bilgiler yayınlamanızı teşvik ediyoruz. Ancak göz önünde bulundurmanız gereken belirli yönergelere sahibiz.

Web Sitesine Bilgiler yüklerken lütfen bunu yapma hakkına ve yetkisine sahip olduğunuzdan emin olun. Lütfen sahip olmadığınız ya da diğerlerinin haklarını (fikri mülkiyet hakları veya veri koruma hakları gibi) ihlal edebilecek Bilgileri yüklemeyin.

Ayrıca Web Sitesine yüklediğiniz tüm bilgilerin:
• yanlış, eksiksiz ya da yanlış yönlendirici olmaması;
• yürürlükteki herhangi bir yasayı, yönetmeliği, lisansı ya da üçüncü taraf hakkını ihlal etmemesi;
• zararlı, tehdit edici, karalayıcı, ihlal edici, taciz içerikli ya da radikal veya etik açıdan saldırgan olmaması;
• yasa dışı faaliyeti kolaylaştırmaması;
• cinsel açıdan açık görüntüler sergilememesi;
• şiddeti teşvik etmemesi;
• ırk, cinsiyet, renk, dini inanç, cinsel yönelim ve/veya engellilik temelli ayrımcılık yapar nitelikte olmaması;
• herhangi bir kişi ya da mülkte zarara veya yaralanmaya neden olmaması ya da
• Web Sitesinin doğru şekilde çalışmasına ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunmaması gerekir.

Rijk Zwaan nihai olarak Rijk Zwaan'ın görüşüyle bu yönergelere uymaması ya da Rijk Zwaan'ın Bilgilerinizin üçüncü taraf hakları ihlal ettiğini üçüncü bir taraftan bildirim alması durumunda Bilgileri kaldırmak zorunda olabilir. Rijk Zwaan'ın olası saldırıları ilgili yasa yaptırım yetkililerine bildirebileceğini ve diğerlerinin yanı sıra bu yetkililerle kimliğinizi bunlara ifşa ederek işbirliğinde bulunacaklarını lütfen unutmayın. Rijk Zwaan kimliğinizi, tarafınızca Web Sitemizde yayınlanan ya da yüklenen Bilgilerin fikri mülkiyet haklarını veya veri koruma haklarını ihlal ettiğini iddia ederek ifşa etme hakkını saklı tutar.

Tarafınızca bu Web Sitesine yapılan tüm katkının bu yönergelerle uyumlu olduğunu garanti edersiniz. Herhangi bir üçüncü tarafın (fikri mülkiyet) haklarını ihlal eden ya da farklı şekilde bir üçüncü tarafa karşı yasa dışı olan Bilgilerin veya Materyallerin sonucunda tüm işlemlere karşı Rijk Zwaan'ı korursunuz.

Gizlilik ve Çerez Bildirimi
Rijk Zwaan, Gizlilik ve Çerez Bildirimine göre ziyaretçilerin kişisel verilerini toplar ve işler.

Bağlantılı Siteler
Bu Web Sitesi, harici internet sitelerine bağlantılar sağlar. Rijk Zwaan bu web sitesine bağlanan veya bundaki bağlantıyla ulaşılan internet sitelerinin kullanımından ya da içeriğinden sorumlu olmayacaktır. Çerez ve Gizlilik Bildirimimiz bu türdeki harici sitelerde ya da bunlar aracılığıyla kişisel verilerinizin toplanması ve işlenmesinde geçerli değildir.

Bölünebilirlik
Bu Kullanım Hükümlerinin kısmi olarak geçersiz olması ya da kısmi olarak geçersiz hale gelmesi durumunda taraflar, aynı hükümlerin kalan kısmına bağlı olmaya devam edeceklerdir. Taraflar geçersiz bölümü geçerli olanla ve bu Kullanım Hükümlerinin içeriği ve amacı göz önünde bulundurularak mümkün olduğunca geçersiz bölümüne karşılık gelen yasal etkiye sahip hükümlerle değiştirilecektir.

Ürünler ve Hizmetler
Rijk Zwaan'ın ürünlerini sipariş etmek isterseniz ya da Rijk Zwaan tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmak isterseniz, lütfen Rijk Zwaan'ın siparişleri ve ürünlerinin satışında ve Rijk Zwaan tarafından sağlanan hizmetlerde siparişin verildiği yerdeki Rijk Zwaan şirketinin genel hüküm ve koşullarının geçerli olduğunu unutmayın. Genel hüküm ve koşullar, talebiniz üzerine size gönderilecektir. İletişim kişinizi bulmak için lütfen www.rijkzwaan.com adresine başvurun.

Yürürlükteki Yasa ve Yargı Yetkisi
Bu Kullanım Hükümleri özellikle Hollanda yasası tarafından yönetilecektir. Bu belgenin mevcudiyeti ve geçerliliği ile ilişkili tartışmalar da dahil olmak üzere bu Kullanım Hükümleri ile bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm tartışmalar, Rijk Zwaan tarafından aksi açık bir şekilde yazılı olarak kabul edilmediği sürece Hague, Hollanda yetkili mahkemesi tarafından çözülecektir.