Oświadczenie o ochronie prywatności i plikach cookie w witrynie Love My Salad
Niniejszy dokument to Oświadczenie o ochronie prywatności i plikach cookie w witrynie www.lovemysalad.com (Witryna). Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności i plikach cookie zawiera informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych użytkowników Witryny (Użytkownicy) przez spółkę Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V. z siedzibą pod adresem: Burgemeester Crezéelaan 40, 2678KX, De Lier (spółka Rijk Zwaan).

Oświadczenie o ochronie prywatności i plikach cookie może w przyszłości ulec zmianie. Zaleca się, aby Użytkownicy Witryny regularnie sprawdzali, czy Oświadczenie o ochronie prywatności i plikach cookie nie zostało zmienione.
Data ostatniej modyfikacji Oświadczenia o ochronie prywatności i plikach cookie: 2015.

1 Czego dotyczy niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności?

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności odnosi się do przetwarzania wszystkich danych osobowych Użytkowników Witryny przez spółkę Rijk Zwaan.

2 Kto sprawuje kontrolę nad danymi Użytkowników?

Podmiotem sprawującym kontrolę nad przetwarzaniem danych osobowych jest spółka Rijk Zwaan.

3 W jakim celu przetwarzane są dane osobowe Użytkowników?

1) Jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę, w celu przesyłania mu e-mailem informacji na temat Witryny i (lub) spółki Rijk Zwaan.

a) Z czym wiąże się wykorzystanie danych osobowych w tym celu? Tylko jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę, otrzymuje e-mailem biuletyny i wiadomości o wydarzeniach, konkursach z nagrodami, współzawodnictwach, promocjach, losowaniach, ofertach specjalnych, ankietach, możliwościach oraz obecnych i przyszłych produktach i usługach oferowanych przez Witrynę i (lub) spółkę Rijk Zwaan.
b) Jakie dane osobowe są w tym celu przetwarzane?
W tym celu przetwarzane są nazwa Użytkownika i jego adres e-mail. Mogą też być wykorzystywane inne dane osobowe przekazane w tym celu przez Użytkownika.
c) Przez jaki okres dane osobowe są w tym celu przechowywane?
Dane osobowe Użytkownika przechowywane są w tym celu przez czas, w jakim Użytkownik zgodził się otrzymywać informacje na temat Witryny i (lub) spółki Rijk Zwaan.

2) Jeśli Użytkownik uczestniczy w konkursach z nagrodami, wydarzeniach, współzawodnictwach, promocjach i (lub) losowaniach, w celu organizacji takich konkursów z nagrodami, wydarzeń, współzawodnictw, promocji i (lub) losowań, ogłaszania nazwisk zwycięzców oraz oceniania zgłoszeń konkursowych.

a) Z czym wiąże się wykorzystanie danych osobowych w tym celu?
Jeśli Użytkownik uczestniczy w konkursach z nagrodami, wydarzeniach, współzawodnictwach, promocjach i (lub) losowaniach, wykorzystujemy jego dane osobowe w celu organizacji takich konkursów z nagrodami, wydarzeń, współzawodnictw, promocji i (lub) losowań, ogłaszania nazwisk zwycięzców oraz oceniania zgłoszeń konkursowych.
b) Jakie dane osobowe są w tym celu przetwarzane?
W tym celu przetwarzane są nazwa Użytkownika, jego adres e-mail oraz adres korespondencyjny, jeśli jest niezbędny do świadczenia wyżej wymienionych usług, np. przesyłania informacji o wydarzeniach i (lub) nagród.
c) Przez jaki okres dane osobowe są w tym celu przechowywane?
Takie dane są przechowywane do momentu, w którym Użytkownik usunie swoje konto.

3) W celu technicznego i funkcjonalnego zarządzania Witryną.

a) Z czym wiąże się wykorzystanie danych osobowych w tym celu?
Kiedy Użytkownik odwiedza Witrynę, jej administratorzy przetwarzają dane techniczne związane z użytkowaniem Witryny, aby umożliwić nam udostępnianie funkcji Witryny. Takie dane techniczne umożliwiają administratorom zarządzanie Witryną, np. rozwiązywanie problemów technicznych lub poprawianie dostępności jej określonych części. Dzięki temu Użytkownicy mają możliwość (dalszego) łatwego i szybkiego wyszukiwania informacji w Witrynie. W tym celu wykorzystywane są także pliki cookie.
b) Jakie dane osobowe są w tym celu przetwarzane?
W tym celu przetwarzane są dane techniczne, takie jak adres IP komputera Użytkownika, odwiedzane strony, rodzaj używanego urządzenia i przeglądarki internetowej, strony, z których Użytkownik trafił do Witryny i na które z niej przeszedł, a także czas trwania wizyty lub sesji.
c) Przez jaki okres dane osobowe są w tym celu przechowywane?
Dane techniczne są przechowywane w tym celu przez maksymalnie 1 rok.

4) W celu zarządzania członkostwem w Witrynie i określania autorstwa publikowanych materiałów.

a) Z czym wiąże się wykorzystanie danych osobowych w tym celu?
Aby móc publikować materiały w Witrynie, Użytkownik musi założyć w niej konto. Kiedy administratorzy Witryny udostępniają materiały Użytkownika publicznie, wskazują go jako ich autora, udostępniając łącze do jego profilu.
b) Jakie dane osobowe są w tym celu przetwarzane?
W tym celu przetwarzane są nazwa Użytkownika, jego adres e-mail i inne podane przez niego dane osobowe.
c) Przez jaki okres dane osobowe są w tym celu przechowywane?
Dane techniczne są przechowywane do momentu, w którym Użytkownik usunie swoje konto.

5) W celu kontaktowania się z Użytkownikiem w związku z informacjami podanymi przez niego w Witrynie.

a) Z czym wiąże się wykorzystanie danych osobowych w tym celu?
W razie pytań dotyczących materiałów opublikowanych przez Użytkownika w Witrynie możemy skontaktować się z nim, jeśli będziemy potrzebować więcej informacji na temat tych materiałów.
b) Jakie dane osobowe są w tym celu przetwarzane?
W tym celu przetwarzane są nazwa Użytkownika, jego dane kontaktowe, korespondencja ze spółką Rijk Zwaan w sprawie tego pytania oraz wszystkie inne przekazane przez Użytkownika dane osobowe wymagane do uzyskania odpowiedzi na pytanie.
c) Przez jaki okres dane osobowe są w tym celu przechowywane?
Dane Użytkownika są usuwane z naszych systemów po 4 tygodniach; wyjątkiem jest plik dziennika zawierający nazwę Użytkownika, jego dane kontaktowe, datę nawiązania kontaktu oraz temat pytania.

6) W celu spełnienia wymogów prawnych.

a) Z czym wiąże się wykorzystanie danych osobowych w tym celu?
Możemy udostępnić dane osobowe Użytkownika, jeśli będzie to niezbędne do spełnienia wymogów narzuconych przez prawo.
b) Jakie dane osobowe są w tym celu przetwarzane?
W tym celu mogą być przetwarzane wszystkie dane przekazane nam przez Użytkownika.
c) Przez jaki okres dane osobowe są w tym celu przechowywane?
Dane są przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia wymogów prawnych.

7) Na wypadek zarzutów o naruszenie cudzych praw (własności intelektualnej).

a) Z czym wiąże się wykorzystanie danych osobowych w tym celu?
Jeśli osoba trzecia twierdzi, że Użytkownik naruszył jej prawa (własności intelektualnej), spółka ma prawo przekazać jej dane osobowe Użytkownika. Przed przekazaniem tych danych osobowych osobie trzeciej Użytkownik zostanie poinformowany o zarzutach związanych z naruszeniem cudzych praw.
b) Jakie dane osobowe są w tym celu przetwarzane?
W tym celu mogą być przetwarzane wszystkie dane przekazane nam przez Użytkownika.
c) Przez jaki okres dane osobowe są w tym celu przechowywane?
Przez cały okres ważności roszczenia.

8) W celu odpowiadania na pytania Użytkownika.

a) Z czym wiąże się wykorzystanie danych osobowych w tym celu?
Na różnych stronach Witryny Użytkownik może zadawać pytania naszym pracownikom. Może też kontaktować się innymi metodami (np. e-mailem lub telefonicznie). W takim przypadku wykorzystamy jego dane osobowe, aby odpowiedzieć na zadane pytanie.
b) Jakie dane osobowe są w tym celu przetwarzane?
W tym celu przetwarzane są nazwa Użytkownika, jego dane kontaktowe, korespondencja ze spółką Rijk Zwaan w sprawie tego pytania oraz wszystkie inne przekazane przez Użytkownika dane osobowe wymagane do uzyskania odpowiedzi na pytanie.
c) Przez jaki okres dane osobowe są w tym celu przechowywane?
Dane Użytkownika są usuwane z naszych systemów po 4 tygodniach; wyjątkiem jest plik dziennika zawierający nazwę Użytkownika, jego dane kontaktowe, datę nawiązania kontaktu oraz temat pytania.

9) W celu generowania informacji administracyjnych i danych statystycznych.

a) Z czym wiąże się wykorzystanie danych osobowych w tym celu?
Kiedy Użytkownik odwiedza Witrynę, jej administratorzy przetwarzają dane techniczne związane z użytkowaniem Witryny, aby umożliwić nam generowanie zestawień informacji na temat sposobu jej wykorzystania.. Mając wgląd w liczbę odwiedzin Witryny i liczbę osób ją odwiedzających, wykorzystywane przez nie urządzenia i przeglądarki, wskaźnik odrzuceń itp., możemy zidentyfikować części Witryny, które mają najwyższy priorytet, jeśli chodzi o poprawę jej użyteczności i dostępności. W tym celu wykorzystywane są także pliki cookie.
b) Jakie dane osobowe są w tym celu przetwarzane?
W tym celu przetwarzane są dane techniczne, takie jak adres IP komputera Użytkownika, odwiedzane strony, rodzaj używanego urządzenia i przeglądarki internetowej, strony, z których Użytkownik trafił do Witryny i na które z niej przeszedł, a także czas trwania wizyty lub sesji.
c) Przez jaki okres dane osobowe są w tym celu przechowywane?
Dane techniczne są przechowywane w tym celu przez maksymalnie 1 rok.

4 Kto ma dostęp do danych Użytkownika?

Spółka Rijk Zwaan korzysta z usług osób trzecich w celu realizacji określonych działań związanych z przetwarzaniem danych, np. hostingu Witryny. Jeśli rzeczone osoby trzecie mają dostęp do danych osobowych potrzebnych do realizacji takich działań, spółka Rijk Zwaan zastosowała wymagane środki organizacyjne i umowne, aby zagwarantować, że dane Użytkowników będą przetwarzane wyłącznie w wymienionych wyżej celach. Spółka Rijk Zwaan przekazuje dane osobowe Użytkownika organom nadzorczym, fiskusowi i organom śledczym tylko wtedy, gdy wymaga tego prawo.

5 Jakie pliki cookie wykorzystuje spółka Rijk Zwaan?

W Witrynie wykorzystywane są pliki cookie. Plik cookie to mały plik tekstowy wysyłany do przeglądarki internetowej Użytkownika, aby umożliwić nam jej rozpoznanie, gdy Użytkownik ponownie odwiedzi Witrynę. Pliki cookie umożliwiają gromadzenie danych o wykorzystaniu Witryny, takich jak adresy odwiedzanych stron i czas trwania sesji Użytkownika. Kiedy Użytkownik korzysta z Witryny, plik cookie wysyła dane do spółki Rijk Zwaan. Spółka Rijk Zwaan nie przechowuje plików cookie dłużej, niż jest to niezbędne.
Używamy plików cookie związanych z daną sesją i trwałych plików cookie:
• Plik cookie związany z daną sesją umożliwia śledzenie użytkowania Witryny, np. odwiedzanych stron i wykorzystywanych opcji. Po zamknięciu przeglądarki internetowej sesja zostaje zakończona, a plik cookie jest usuwany.
• Trwały plik cookie umożliwia Witrynie rozpoznanie Użytkownika przy kolejnych odwiedzinach. Spółka Rijk Zwaan przechowuje pliki cookie niezbędne do udostępniania funkcji Witryny.

Pliki cookie w Witrynie:

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać żadnych plików cookie, może wybrać w ustawieniach swojej przeglądarki opcję ich odrzucania. Należy przy tym zaznaczyć, że w takim przypadku nie będzie mógł korzystać z wszystkich funkcji Witryny.

6 Jak traktować łącza do innych witryn i serwisów społecznościowych?

Jeśli Użytkownik zdecyduje się udostępnić Witrynę w serwisach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter i (lub) Pinterest, jego dane osobowe (takie jak imię i nazwisko oraz informacja o zainteresowaniu spółką Rijk Zwaan) będą też widoczne dla wszystkich odwiedzających jego prywatną stronę w serwisie Facebook, Twitter i (lub) Pinterest. Do korzystania z takich serwisów społecznościowych mają zastosowanie wyłącznie warunki obowiązujące w tych serwisach (w tym ich zasady ochrony prywatności). Spółka Rijk Zwaan nie odpowiada za sposób przetwarzania danych osobowych przez te serwisy społecznościowe ani za ich zasady ochrony prywatności. Warunki korzystania z witryny internetowej Love My Salad i niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności i plikach cookie nie mają więc zastosowania do użytkowania takich witryn.

7 Czy osoby mające mniej niż 16 lat mogą podawać swoje dane osobowe?

Osoby mające mniej niż 16 lat mogą przekazywać swoje dane osobowe spółce Rijk Zwaan tylko za pisemną zgodą jednego z rodziców lub opiekuna prawnego, który zapoznał się z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności i plikach cookie.

8 W jaki sposób dane są zabezpieczane?

Spółka Rijk Zwaan traktuje dane osobowe Użytkownika jako poufne i podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zabezpieczyć je przed utratą i przetwarzaniem w sposób niezgodny z prawem. W tym celu spółka Rijk Zwaan wykorzystuje różne techniki zabezpieczeń, takie jak bezpieczne serwery, zapory i szyfrowanie, a także fizyczne zabezpieczenia w miejscach przechowywania danych.

9 Do kogo należy kierować pytania i wnioski dotyczące uzyskania dostępu do danych, ich usunięcia itp.?

Użytkownik może w dowolnym momencie uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przetwarzanych przez spółkę Rijk Zwaan a także zażądać ich skorygowania lub usunięcia, wysyłając odpowiedni wniosek na adres:

Rijk Zwaan Distribution B.V.
Burgemeester Crezéelaan 40
2678KX De Lier
Holandia

Telefon: +31 174 532 300
E-mail: [email protected]