A Love My Salad webhely használati feltételei és kikötései

A Love My Salad webhely (a továbbiakban: „Webhely”) a Rijk Zwaan Distribution B.V. tulajdona és kezelése alatt áll (székhely: Burgemeester Crezéelaan 40, 2678 KX De Lier, Hollandia) (a továbbiakban: „Rijk Zwaan”).

Alkalmazhatóság
A jelen használati feltételek és kikötések (a továbbiakban: „Használati feltételek”) a jelen Webhely meglátogatására és használatára, valamint a jelen Webhelyen található minden javaslatra, ábrára, képre, hangra, tanácsra, receptre, szolgáltatásra és minden egyéb információra (a továbbiakban: „Információk”) vonatkoznak.

A jelen Webhely elérésével vagy használatával Ön a beleegyezését adja a jelen Használati feltételek alkalmazhatóságához. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jelen Használati feltételek idővel változhatnak. A jelen Webhely felhasználóinak javasoljuk, hogy az esetleges változások miatt rendszeresen olvassák el a Használati feltételeket.

A jelen Használati feltételek legutóbbi módosításának dátuma: 2015.

Információk és jogi felelősség
A Rijk Zwaan ésszerű módon helyesen és naprakészen tartja a jelen Webhelyen közzétett Információkat, ugyanakkor a Rijk Zwaan nem felelős azért, illetve nem vállal garanciát arra nézve, hogy a Webhely és/vagy az Információk hibáktól, meghibásodásoktól, rosszindulatú szoftverektől és/vagy vírusoktól mentesek.

A Rijk Zwaan nem tartozik felelősséggel a Webhely és/vagy bármilyen Információ használatából (vagy használatra való képtelenségéből) adódó semmilyen károsodásért, többek között az Információk és/vagy a webhely helytelenségéből vagy hiányosságából, illetve bármilyen hibából, meghibásodásból, rosszindulatú szoftverből vagy vírusból adódó károsodásokért, kivéve, ha az adott károsodás a Rijk Zwaan szándékos kötelességszegéséből vagy súlyos gondatlanságából ered.

A Rijk Zwaan nem tartozik felelősséggel a Webhelyen közzétett receptek használatából eredő károsodásokért, illetve a Webhelyen közzétett receptek használatából eredő (allergiás) reakciókért.

A Rijk Zwaan emellett nem tartozik felelősséggel a Webhellyel való elektronikus kommunikációs módszerek használatából (vagy használatára való képtelenségből) eredő károsodásokért, beleértve többek között az olyan károsodásokat, amelyek az elektronikus kommunikációk meghiúsulásából vagy késlekedéséből, az elektronikus kommunikáció harmadik felek általi megszakításából vagy manipulálásából, vagy elektronikus kommunikációra szolgáló számítógépes programokból és vírusok átviteléből erednek.

A felhasználó felelőssége
A felhasználó felel azért, hogy helyes és naprakész profillal és kapcsolatfelvételi adatokkal rendelkezzen, valamint a felhasználó felel a jelszava védelmének biztosításáért.

A jelen Webhelyen Információkat közzétevő felhasználó felel az Információkért (illetve azok tartalmáért). Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jelen Webhelyen közzétett Információkat mások megtekinthetik és felhasználhatják.

A Webhely használata során minden vonatkozó törvénynek és rendeletnek megfelelően kell eljárnia.

A jelen Használati feltételek be nem tartása esetén a Rijk Zwaan jogosult törölni az Ön fiókját és/vagy az Ön fiókjához kapcsolódó bármilyen Információt.

Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok
Azzal, hogy a jelen Webhelyen Információkat tesz közzé, Ön jogot ad a Rijk Zwaan vállalatnak ezen Információk használatára, másolására, tárolására, lefordítására, terjesztésére és/vagy a jelen Webhely és/vagy a jelen Webhelyhez kötődő kiadványok általi, világszerte történő nyilvánossá tételére.

A fenti rendelkezések ellenére Ön marad a jelen Webhelyen Ön által közzétett Információkhoz kötődő összes (szellemi tulajdonhoz fűződő) jog tulajdonosa, amelyeknek Ön a jogos tulajdonosa.

Tilos olyan Információt közzétenni a jelen Webhelyen, amely sérti bármelyik fél bármilyen (szellemi tulajdonhoz fűződő) jogát.

A felhasználóknak jogában áll a Webhely és az Információk elolvasása, valamint az Információk saját használatra történő másolása, például nyomtatással vagy tárolással. A Webhely és az Információk minden egyéb felhasználása, például a Webhely (egy részének) bármely külső internethelyen történő tárolása vagy reprodukciója, illetve a jelen Webhely és bármilyen más internethely közötti hivatkozások, hiperszöveg-hivatkozások vagy mélyhivatkozások létrehozása kizárólag a Rijk Zwaan kifejezett írásbeli hozzájárulásával történhet.

A jelen Webhely használata a Rijk Zwaan címkéinek, védjegyeinek és emblémáinak semmilyen használatára nem jogosítja fel a felhasználót.

Nem kívánt gondolatok
Amennyiben Ön szövegekből, képekből, hangokból, szoftverekből, információkból vagy egyebekből álló nem kívánt gondolatokat és/vagy anyagokat (a továbbiakban: „Anyagok”) tesz közzé a jelen Webhelyen, vagy ilyeneket küld e-mailben vagy más módon a Rijk Zwaan számára,
a Rijk Zwaan jogosult teljes mértékben és díjmentesen felhasználni, lemásolni és/vagy kereskedelmileg hasznosítani az ilyen Anyagokat, és a Rijk Zwaan vállalatot nem köti semmilyen titoktartási kötelezettség az ilyen Anyagokkal kapcsolatban.

Ön ezennel mentesíti és kártalanítja a Rijk Zwaan vállalatot minden olyan tevékenységgel, követeléssel és kötelezettséggel kapcsolatban, amelyet a Rijk Zwaan szenvedett el, élt át vagy viselt el a harmadik felek (szellemi tulajdonhoz fűződő) jogait sértő vagy valamely harmadik fél számára más módon jogtalan Anyagok használatából és/vagy hasznosításából eredően.

Közzétételi irányelvek
Bátorítjuk Önt arra, hogy Információkat tegyen közzé a Webhelyen. Ugyanakkor rendelkezünk bizonyos irányelvekkel, amelyeket Önnek is be kell tartania.

Kérjük, hogy amikor Információkat tölt fel a Webhelyre, ügyeljen, hogy Ön biztosan jogosult legyen erre. Kérjük, ne töltsön fel olyan Információkat, amelyek nem az Ön tulajdonát képezik, vagy sérthetik mások jogait, pl. a szellemi tulajdonjogokat vagy az adatvédelmi jogokat.

Emellett a Webhelyre feltöltött Információk:
• nem lehetnek hamisak, pontatlanok vagy félrevezetőek;
• nem lehetnek a vonatkozó törvényekbe, szabályozásokba, engedélyekbe vagy harmadik felek jogaiba ütközőek;
• nem lehetnek károsak, fenyegetőek, rágalmazók, jogsértőek, zaklató jellegűek vagy faji vagy etnikai szempontból sértőek;
• nem lehetnek törvénytelen tevékenységet elősegítőek;
• nem tartalmazhatnak szexuális és felnőtt tartalmú képeket;
• nem támogathatják az erőszakot;
• nem lehetnek hátrányosan megkülönböztető jellegűek faj, nem, bőrszín, vallásos meggyőződés, szexuális irányultság és/vagy fogyatékosság alapján;
• nem okozhatnak kárt vagy sérülést semmilyen személynek és tulajdonnak; illetve
• semmilyen módon nem zavarhatják a Webhely helyes működését.

Előfordulhat, hogy a Rijk Zwaan vállalatnak végeredményben el kell távolítania az Információkat, ha a Rijk Zwaan véleménye szerint nem felelnek meg ezen irányelveknek, vagy ha a Rijk Zwaan értesítést kap egy harmadik féltől, hogy az Ön Információi sértik az adott harmadik fél jogait. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Rijk Zwaan jelentheti a lehetséges bűncselekményeket az illetékes jogérvényesítő hatóságoknak, és együttműködik az adott hatóságokkal többek között az Ön személyazonosságának felfedésével. A Rijk Zwaan fenntartja a jogot arra, hogy felfedje az Ön személyazonosságát valamely harmadik félnek, aki azt állítja, hogy az Ön által a Webhelyünkön közzétett vagy oda feltöltött Információk sértik a szellemi tulajdonjogait vagy adatvédelmi jogait.

Ön vállalja a garanciát arra nézve, hogy a jelen Webhelyhez való bármely hozzájárulása megfelel ezen irányelveknek. Ön mentesíti a Rijk Zwaan vállalatot az összes olyan intézkedés alól, amely az Ön által a Webhelyen közzétett vagy oda feltöltött Információkból ered, és sérti bármely harmadik fél (szellemi tulajdonhoz fűződő) jogait, vagy egyéb módon jogtalan valamely harmadik fél számára.

Adatvédelmi és sütikkel kapcsolatos nyilatkozat
A Rijk Zwaan a Webhely látogatói személyes adatainak gyűjtését és feldolgozását az
Adatvédelmi és sütikkel kapcsolatos nyilatkozatnak megfelelően végzi.

Hivatkozott webhelyek
A jelen Webhely hivatkozásokat biztosít külső internetes webhelyekhez. A Rijk Zwaan nem tartozik felelősséggel a jelen Webhelyhez hivatkozást biztosító vagy ott hivatkozást megjelenítő internethelyek tartalmáért és azok használatáért. Adatvédelmi és sütikkel kapcsolatos nyilatkozatunk nem vonatkozik az Ön személyes adatainak ilyen külső webhelyeken vagy azokon keresztül történő gyűjtésére és feldolgozására.

Elválaszthatóság
Ha a jelen Használati feltételek részlegesen érvénytelenek vagy azzá válnak, a fennmaradó rész továbbra is kötelező érvényű marad a felekre nézve. A felek az érvénytelen részt érvényes és jogilag hatályos intézkedésekre cserélik le, amelyek a lehető legnagyobb mértékben megfelelnek az érvénytelen résznek, ennek során figyelembe véve a jelen Használati feltételek tartalmát és célját.

Termékek és szolgáltatások
Ha termékeket szeretne rendelni a Rijk Zwaan vállalattól, vagy használni szeretné a Rijk Zwaan által biztosított szolgáltatásokat, kérjük, vegye figyelembe, hogy a megrendelés helye szerinti Rijk Zwaan vállalat általános szerződési feltételei érvényesek a Rijk Zwaan termékeinek megrendelésére és értékesítésére és a Rijk Zwaan szolgáltatásaira. Kérésre eljuttatjuk Önnek az általános szerződési feltételeket. A kapcsolatfelvételi adatokat illetően tájékozódjon a www.rijkzwaan.com oldalon.

Alkalmazható jog és hatáskör
A jelen Használati feltételekre kizárólag Hollandia törvényei vonatkoznak. A jelen Használati feltételekkel kapcsolatban felmerülő minden vitás ügyet, többek között a fennállásával és érvényességével kapcsolatos jogvitákat is a hollandiai Hága illetékes bíróságain kell rendezni, hacsak kifejezetten ellentétes értelmű írásbeli megegyezés nem született a Rijk Zwaan vállalattal.