Blog

News & events

Piel de sapo win-actie

Zo doe je mee:
Hoe maak je kans op een reis voor 2 personen naar Valencia?
Koop een piel de sapo meloen bij een supermarkt in de buurt. Maak een originele foto met de piel de sapo, deel deze op jouw Instagram of Facebook account met de hashtag #shareasmile en tag ons @lovemysalad in je bericht in de periode van 9 juli t/m 6 augustus 2018.
Onder de deelnemers verloten wij de winnaar. Deze wordt in de maand augustus bekend gemaakt. 

Actievoorwaarden Love my Salad – Piel de Sapo Win-Actie
 
Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Love my Salad piel de sapo win-actie (Actie). Love my Salad is een initiatief van Rijk Zwaan Distribution B.V., gevestigd aan de Burgemeester Crezéelaan 40, De Lier.
De Actie heeft als doel om consumenten op te roepen om een foto  te delen met het product piel de sapo meloen, om vervolgens kans te maken op een reis naar Valencia voor 2 personen.
De Actie loopt vanaf  9 juli 2018 tot en met 6 augustus 2018.
Love my Salad behoudt zich het recht voor om te allen tijde, zonder opgaaf van reden de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de Love my Salad site worden geplaatst, voorzien van een datum.
Love my Salad en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze actievoorwaarden.
 
Deelname
Deelnemer aan de Actie is een ieder die de hashtag #shareasmile gebruikt in een post of Instagram of Facebook en hierin @lovemysalad tagt.
Deelname aan de Actie houdt in dat deelnemer akkoord gaat met deze actievoorwaarden.
Deelname aan de Actie is gratis. Personen jonger dan 18 zijn helaas uitgesloten van deelname. Deelname is niet mogelijk voor medewerkers van Rijk Zwaan, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie. Deze Actie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, beheerd door of geassocieerd met Instagram of Facebook.
Wanneer men deelneemt aan de Actie verwerkt de Rijk Zwaan de door de deelnemer opgegeven persoonsgegevens om de deelname aan de Actie te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan deze actievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen aan de deelnemer toe te sturen. De foto en de naam van de winnaar wordt bekendgemaakt op de Instagram en Facebook pagina’s van Love my Salad. De persoonsgegevens zullen niet worden verkocht of verstrekt aan derden. Rijk Zwaan bewaart de persoonsgegevens na afloop van de Actie om prijzen te kunnen uitdelen en vragen over de Actie te kunnen beantwoorden.
Deelnemen kan uitsluitend door uiterlijk op 6 augustus 2018 23:59 uur een post te plaatsen volgens de hierboven genoemde actievoorwaarden. In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt Love my Salad zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname.
 
Prijzen
In totaal is er 1 prijs te winnen, namelijk een weekendreis naar Valencia voor 2 personen, bestaande uit 2 tickets en 2 overnachtingen in 1 hotelkamer in Valencia. De prijzen zijn te winnen via Instagram en Facebook. De prijzen kunnen niet worden omgewisseld in geld.
Uit alle reacties op Instagram en Facebook wordt er 1 winnaar gekozen. De winnaar wordt gekozen op basis van originaliteit en creativiteit van de inzending. Met de winnaar wordt via Instagram en via Facebook contact opgenomen voor de levering van de prijs.
Over de totstandkoming van de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
De winnaar wordt op 8 augustus 2018 bekendgemaakt.
De winnaar wordt met naam bekendgemaakt op de Instagram en Facebook pagina’s van Love my Salad.
Bij weigering van de prijs vervalt deze; er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde.
 
Aansprakelijkheid
Love my Salad is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaar en reisgenoot eventueel moet doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, met de acceptatie, het gebruik en/of misbruik van de prijs.
Love my Salad en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door of in verband met de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.
Love my Salad en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk- ,computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor inzendingen beperkt worden, vertraging opleveren of verloren gaan.
Love my Salad is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.
 
Slotbepalingen
Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar info@lovemysalad.com of contact opnemen met via 0174- 532 932
Op deze Actie is het Nederlands recht van toepassing.
Piel de sapo win-actie

Saladeverhaal door

Love my Salad

Love my Salad

redactie

Wat leuk dat je ons hebt gevonden! Wij zijn een internationaal platform dat volledig in het teken staat van groente en salades. Met inspiratie, handige informatie en groente tips willen wij... Lees verder

Geef je op voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe recepten en seizoensgroente!